Välkommen till Borås Energi och Miljös webbutbildning för Grönt Kort

Grönt kort ger dig som privatkund tillträde till återvinningscentralen utanför bemannade öppettider.

Information som du nu ska ta del av ligger som grund för frågorna du kommer att besvara i slutet av utbildningen. Du måste svara rätt på alla frågor för att klara utbildningen för att få tillgång till Grönt kort. Webbutbildningen tar ca 20 minuter och när den är genomförd kommer du automatiskt vidare till bokning för fysisk genomgång på plats.